Hallintoneuvostron kokous 9.-10. lokakuuta, Kymenlaakso

Vuosikokous 24.-25.10.lokakuuta, Tampere