Vihannesten ja hedelmien terveysvaikutuksista tulee koko ajan uutta tietoa. Jo pitkään on tiedetty, että kasvisten syöminen suojaa kroonisilta sairauksilta, edistää mielenterveyttä ja parantaa yleiskuntoa.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella vihannesten ja hedelmien syömisellä saattaa olla masennuksesta parantumiseen ja tupakoinnin lopettamiseen. Kasvispainotteinen ruokavalio on muun muassa yhdistetty depressio-oireiden lievittymiseen, tupakoinnin vähentämiseen ja lopettamiseen. Masennukseen sairastuneille luopumisen tupakasta tiedetään olevan vaikeampaa kuin niille, joilla ei ole masennustaustaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että paljon vihanneksia ja hedelmiä syövillä tupakoitsijoilla ei ollut masennusoireiden esiintymisen ja poltettujen savukkeiden määrän välillä yhteyttä eikä vaikutusta tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyteen. Sen sijaan kasviksia karttavilla masennusoireet ja tupakoinnin lisääntyminen kulkivat käsi kädessä. Myös lopettaminen masentuneena vaikeutui.

Noin viisi kertaa päivässä vihanneksia ja hedelmiä syöneille tupakoinnin vähentäminen oli helpompaa. Liekö sattumaa vai saiko ravintosuositus viidestä päivittäisestä annoksesta lisävahvistusta tässä muodossa. Pitkällä aikavälillä raja-arvo oli selvästi matalampi. Tupakoinnin lopettamisen todennäköisyys kasvoi, jos tupakoitsija söi kasviksia keskimäärin vähintään 1,2 kertaa päivässä. Aiemmissa tutkimuksissa vastaavaksi syöntikertojen määräksi on saatu 1,9.

Kasvisten syömisen on myös havaittu vähentävän nikotiiniriippuvuutta, joka puolestaan taas altistaa depressiolle. Jos ihmisen ruokavalioon sisältyy runsaasti vihanneksia ja hedelmiä hän todennäköisesti onnistuu lopettamaan tupakoinnin helpommin, mikäli masennusoireet eivät pilaa lakkoa. Matalat raja-arvot viittaavat siihen, että ruokavalioon ei edes tarvitse tehdä kovin suurta muutosta, mikäli muutos vain on pysyvä.

Saatujen tulosten perusteella vihannesten ja hedelmien lisääminen ruokavalioon voi lievittää masennusoireita, jotka usein vaikeuttavat tupakoinnin vähentämistä ja lopettamista. Jatkotutkimuksissa oletusta kannattaisi testata käytännössä. Joka tapauksessa kasvispainotteisen ruokavalion muiden terveyshyötyjen lisäksi tupakoitsijoiden kannattaisi lisätä vihannesten ja hedelmien syömistä, koska niin toimimalla voi helpottaa tupakasta eroon pääsemistä.

Haibach, J.P., Homish, G.G., Collins, R.L., Ambrosone, C.B. & Giovino, G.A. Fruit and vegetable consumption as a moderator of the association between depressive symptoms and cigarette smoking. Substance Abuse. 2016;37(4): 571–578.