EFSA:n uusimman (2017) tutkimuksen mukaisesti Suomesta löytyy Euroopan puhtaimmat vihannekset. Kasvihuonetuotteet ovat matalan riskin elintarvikkeita ja sadonkorjuussa sekä pakkauksessa noudatetaan tarkkaa hygieniaa. Viljelyssä käytetään puhtaita vesilähteitä, joiden laatua seurataan säännöllisesti. Kurkkujen, tomaattien sekä erilaisten salaattien ja yrttien matka kuluttajan ruokapöytään on lyhyt. Tuotteet pysyvät tuoreina ja turvallisina. Jokainen kasvihuoneessa viljelty vihannes on jäljitettävissä kuluttajilta puutarhalle.

Euroopan komissio on asetuksellaan määritellyt lehtisalaatille, jäävuorisalaatille, pinaatille ja rukolalle nitraatin enimmäispitoisuusrajat, joita noudatetaan myös Suomessa. Viljelijöiden itsensä rahoittaman ja Kauppapuutarhaliiton toteuttaman, vuodesta 2013 jatkuneen säännöllisen nitraattiseurannan mukaan kotimaiset kasvihuonesalaattien nitraattipitoisuudet pysyvät komission asettamissa rajoissa. Tämä on todettu myös elintarvikeviranomaisen valvonnassa. Kasvihuoneviljelijöiden tavoitteena on edelleen laskea kasvihuonesalaattien ja muiden lehtivihannesten nitraattipitoisuuksia.

Kasvihuoneviljelijät noudattavat kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä ja viranomaisten määrittämiä ehtoja. Integroitu kasvinsuojelu, jossa yhdistetään ennaltaehkäisy ja biologiset kasvinsuojelumenetelmät tuholaisten ja tautien torjunnassa, on kasvihuoneissa arkipäivää. Suomen ilmasto ja kylmät talvet auttavat omalta osaltaan hallitsemaan kasvintuhoojia, etenkin kausiviljelyssä, kun kasvihuoneet pidetään tyhjillään ja kylmänä talven ajan.