USA:n terveysviranomaiset suosittelevat, että lääkärit opastaisivat potilaitaan painonpudotuksessa aina, kun potilaan todetaan olevan liikalihava. Tutkimuksen osoittavat, että lääkärin neuvoja noudatetaan ja niiden vaikutus on hyvä. Neuvoja saaneet vähentävät rasvaisten ruokien syömistä ja kalorien määrän vähentyessä myös paino alkaa laskea. Hedelmät ja vihannekset ovat tärkeä osa ruokavaliota, kun ihminen haluaa pudottaa painoaan. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvisten syöminen auttaa vähentämään kehon rasvaa.

New Jerseyn alueella tehtyyn tutkimukseen osallistui 1 708 henkilöä. Mukaan valittiin henkilöitä, joilla oli vähintään yksi kotona asuva, 3–18-vuotias lapsi ja jotka vastasivat päätöksenteosta perheelle ruokaa ostettaessa. Osallistujilta kysyttiin pituus, paino ja ruokailutottumukset. Heiltä tiedusteltiin myös sitä, ovatko he yrittäneet laihduttaa 12 viime kuukauden aikana ja ovatko he saaneet lääkäriltään ohjeita sitä varten.

Koehenkilöistä 32 prosenttia oli merkittävästi lihavia. Heistä hieman alle puolet oli saanut lääkäriltään ohjeita painon pudottamiseksi. Noin kaksi kolmesta ilmoitti yrittävänsä laihtua. Kolme neljäsosaa lääkäriltään ohjeita saaneista kertoi laihdutusaikeistaan, kun neuvotta jääneistä painonsa pudottamista yritti vain 60 prosenttia. Lääkärin laihdutusohjeet lisäsivät kasvisten kulutusta. Ohjeita saaneet söivät enemmän sekä hedelmiä että vihanneksia kuin muut. Myös painonsa pudottamista yrittävät söivät enemmän kasviksia ja he söivät niitä myös välipaloina.

Lääkärin ohjeet painon pudottamiseen voivat rohkaista terveellisempiin ruokailutottumuksiin ja myös aloittamaan laihduttamisen. Asiat kulkevat käsi kädessä, koska hedelmät ja vihannekset ovat oleellinen osa terveellistä kevyempää ruokavaliota, joka puolestaan auttaa painonhallinnassa. Niinpä onkin tärkeää, että lääkärit antaisivat laihdutusvinkkejä potilailleen aina, kun he havaitsevat siihen olevan tarvetta.

Lorts, C. the influence of doctor’s advice to lose weight on fruit and vegetable consumption.