Suomalainen kasvihuoneviljely on merkittävä valtakunnallisen sähköverkon toiminnan turvaaja. Kauppapuutarhaliiton arvion mukaan talvipakkasilla jopa puolet kantaverkon häiriöreserveistä syntyy kasvihuoneissa. Reserviä riittää kantaverkkoa ylläpitämän Fingridin mukaan ajoittain vientiinkin.

Sähköä tulee tuottaa ja kuluttaa saman verran. Samalla valtakunnan sähköverkon taajuuden on pysyttävä tietyn vaihteluvälin sisällä. Muussa tapauksessa voi syntyä sähkökatkoksia, jotka etenkin kovilla pakkasilla olisivat vakavia.

Fingrid ohjaa valtakunnallista sähköverkkoa usein eri tavoin, ja niistä yksi on verkon taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi. Aikaisemmin säätö tehtiin fossiilisella energialla sekä vesivoimalaitoksilla, mutta suomalaisten kasvihuoneiden ympärivuotisen viljelyn ansiosta verkon turvaamiselle on löydetty tehokkaampi ja taloudellisempi vaihtoehto.

– Kasvihuoneiden valoja voidaan valtakunnan tarpeen mukaan hetkessä sammuttaa tai lisätä Fingridin tarpeiden mukaan. Kasveille näistä yleensä lyhyistä katkoksista kasvien valottamisessa ei ole mitään haittaa. Viljelmät ovat tässä ahkerasti mukana, ja on upeaa, että kotimainen ympärivuotinen kasvihuonetuotanto voi palvella suomalaisia tälläkin tavalla, toteaa toiminnanjohtajaJyrki Jalkanen Kauppapuutarhaliitosta.

Kasvihuoneiden antamaa turvaa sähköverkolle tarvitaan erityisesti talvella kovien pakkasten aikaan. Suomessa on ympärivuotista kasvihuonevihannestuotantoa vajaat sata hehtaaria, mikä on liki kaksi kertaa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä. Kasvihuoneissa tuotetaan tomaatteja, kurkkuja, salaatteja ja kymmeniä erilaisia yrttejä.

PB220438