Kasvihuoneviljelijät pyrkivät aina korkeaan laatuun. Viljelijöiden tueksi Kauppapuutarhaliiton jaostot ovat laatineet erilaisia laatu- ja lajitteluohjeita niin omiin kuin kaupan ja julkisyhteisöjen tarpeisiin. Lisäksi sivuille on koottu erilaisia ohjeistuksia.