Kasviksia lääkärin määräyksestä

USA:n terveysviranomaiset suosittelevat, että lääkärit opastaisivat potilaitaan painonpudotuksessa aina, kun potilaan todetaan olevan liikalihava. Tutkimuksen osoittavat, että lääkärin neuvoja noudatetaan ja niiden vaikutus on hyvä. Neuvoja saaneet vähentävät rasvaisten ruokien syömistä ja kalorien määrän vähentyessä myös paino alkaa laskea. Hedelmät ja vihannekset ovat tärkeä osa ruokavaliota, kun ihminen haluaa pudottaa painoaan. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvisten syöminen auttaa vähentämään kehon rasvaa.

New Jerseyn alueella tehtyyn tutkimukseen osallistui 1 708 henkilöä. Mukaan valittiin henkilöitä, joilla oli vähintään yksi kotona asuva, 3–18-vuotias lapsi ja jotka vastasivat päätöksenteosta perheelle ruokaa ostettaessa. Osallistujilta kysyttiin pituus, paino ja ruokailutottumukset. Heiltä tiedusteltiin myös sitä, ovatko he yrittäneet laihduttaa 12 viime kuukauden aikana ja ovatko he saaneet lääkäriltään ohjeita sitä varten.

Koehenkilöistä 32 prosenttia oli merkittävästi lihavia. Heistä hieman alle puolet oli saanut lääkäriltään ohjeita painon pudottamiseksi. Noin kaksi kolmesta ilmoitti yrittävänsä laihtua. Kolme neljäsosaa lääkäriltään ohjeita saaneista kertoi laihdutusaikeistaan, kun neuvotta jääneistä painonsa pudottamista yritti vain 60 prosenttia. Lääkärin laihdutusohjeet lisäsivät kasvisten kulutusta. Ohjeita saaneet söivät enemmän sekä hedelmiä että vihanneksia kuin muut. Myös painonsa pudottamista yrittävät söivät enemmän kasviksia ja he söivät niitä myös välipaloina.

Lääkärin ohjeet painon pudottamiseen voivat rohkaista terveellisempiin ruokailutottumuksiin ja myös aloittamaan laihduttamisen. Asiat kulkevat käsi kädessä, koska hedelmät ja vihannekset ovat oleellinen osa terveellistä kevyempää ruokavaliota, joka puolestaan auttaa painonhallinnassa. Niinpä onkin tärkeää, että lääkärit antaisivat laihdutusvinkkejä potilailleen aina, kun he havaitsevat siihen olevan tarvetta.

Lorts, C. the influence of doctor’s advice to lose weight on fruit and vegetable consumption.
 

Kotimainen kesäruoka on puhtainta ja turvallisinta

EFSA:n uusimman (2017) tutkimuksen mukaisesti Suomesta löytyy Euroopan puhtaimmat vihannekset. Kasvihuonetuotteet ovat matalan riskin elintarvikkeita ja sadonkorjuussa sekä pakkauksessa noudatetaan tarkkaa hygieniaa. Viljelyssä käytetään puhtaita vesilähteitä, joiden laatua seurataan säännöllisesti. Kurkkujen, tomaattien sekä erilaisten salaattien ja yrttien matka kuluttajan ruokapöytään on lyhyt. Tuotteet pysyvät tuoreina ja turvallisina. Jokainen kasvihuoneessa viljelty vihannes on jäljitettävissä kuluttajilta puutarhalle.

Euroopan komissio on asetuksellaan määritellyt lehtisalaatille, jäävuorisalaatille, pinaatille ja rukolalle nitraatin enimmäispitoisuusrajat, joita noudatetaan myös Suomessa. Viljelijöiden itsensä rahoittaman ja Kauppapuutarhaliiton toteuttaman, vuodesta 2013 jatkuneen säännöllisen nitraattiseurannan mukaan kotimaiset kasvihuonesalaattien nitraattipitoisuudet pysyvät komission asettamissa rajoissa. Tämä on todettu myös elintarvikeviranomaisen valvonnassa. Kasvihuoneviljelijöiden tavoitteena on edelleen laskea kasvihuonesalaattien ja muiden lehtivihannesten nitraattipitoisuuksia.

Kasvihuoneviljelijät noudattavat kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä ja viranomaisten määrittämiä ehtoja. Integroitu kasvinsuojelu, jossa yhdistetään ennaltaehkäisy ja biologiset kasvinsuojelumenetelmät tuholaisten ja tautien torjunnassa, on kasvihuoneissa arkipäivää. Suomen ilmasto ja kylmät talvet auttavat omalta osaltaan hallitsemaan kasvintuhoojia, etenkin kausiviljelyssä, kun kasvihuoneet pidetään tyhjillään ja kylmänä talven ajan.

Kasviksilla eroon tupakasta

Vihannesten ja hedelmien terveysvaikutuksista tulee koko ajan uutta tietoa. Jo pitkään on tiedetty, että kasvisten syöminen suojaa kroonisilta sairauksilta, edistää mielenterveyttä ja parantaa yleiskuntoa.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella vihannesten ja hedelmien syömisellä saattaa olla masennuksesta parantumiseen ja tupakoinnin lopettamiseen. Kasvispainotteinen ruokavalio on muun muassa yhdistetty depressio-oireiden lievittymiseen, tupakoinnin vähentämiseen ja lopettamiseen. Masennukseen sairastuneille luopumisen tupakasta tiedetään olevan vaikeampaa kuin niille, joilla ei ole masennustaustaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että paljon vihanneksia ja hedelmiä syövillä tupakoitsijoilla ei ollut masennusoireiden esiintymisen ja poltettujen savukkeiden määrän välillä yhteyttä eikä vaikutusta tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyteen. Sen sijaan kasviksia karttavilla masennusoireet ja tupakoinnin lisääntyminen kulkivat käsi kädessä. Myös lopettaminen masentuneena vaikeutui.

Noin viisi kertaa päivässä vihanneksia ja hedelmiä syöneille tupakoinnin vähentäminen oli helpompaa. Liekö sattumaa vai saiko ravintosuositus viidestä päivittäisestä annoksesta lisävahvistusta tässä muodossa. Pitkällä aikavälillä raja-arvo oli selvästi matalampi. Tupakoinnin lopettamisen todennäköisyys kasvoi, jos tupakoitsija söi kasviksia keskimäärin vähintään 1,2 kertaa päivässä. Aiemmissa tutkimuksissa vastaavaksi syöntikertojen määräksi on saatu 1,9.

Kasvisten syömisen on myös havaittu vähentävän nikotiiniriippuvuutta, joka puolestaan taas altistaa depressiolle. Jos ihmisen ruokavalioon sisältyy runsaasti vihanneksia ja hedelmiä hän todennäköisesti onnistuu lopettamaan tupakoinnin helpommin, mikäli masennusoireet eivät pilaa lakkoa. Matalat raja-arvot viittaavat siihen, että ruokavalioon ei edes tarvitse tehdä kovin suurta muutosta, mikäli muutos vain on pysyvä.

Saatujen tulosten perusteella vihannesten ja hedelmien lisääminen ruokavalioon voi lievittää masennusoireita, jotka usein vaikeuttavat tupakoinnin vähentämistä ja lopettamista. Jatkotutkimuksissa oletusta kannattaisi testata käytännössä. Joka tapauksessa kasvispainotteisen ruokavalion muiden terveyshyötyjen lisäksi tupakoitsijoiden kannattaisi lisätä vihannesten ja hedelmien syömistä, koska niin toimimalla voi helpottaa tupakasta eroon pääsemistä.

Haibach, J.P., Homish, G.G., Collins, R.L., Ambrosone, C.B. & Giovino, G.A. Fruit and vegetable consumption as a moderator of the association between depressive symptoms and cigarette smoking. Substance Abuse. 2016;37(4): 571–578.

 

 

 

Kasvisten syöminen on tottumiskysymys

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan kolmannes 6–9-kuukauden ikäisistä ja viidennes 9–12-kuukauden ikäisistä lapsista ei syö vihanneksia ja hedelmiä ollenkaan. Nirsot lapset yleensä karttavat niitä ja nirsoilu saavuttaa huippunsa noin kahden vuoden iässä, mutta häviää vähitellen 5–8 ikävuoteen mennessä.

juomatetukansi2 

Neofobia eli uusien asioiden ja kokemusten kammo liittyy lapsilla myös kasviksiin. Neofobian arvellaan liittyvän geneettiseen taustaan, jossa pienet lapset valitsevat mielellään runsaasti energiaa sisältäviä makeita ja suolaisia, runsaasti energiaa sisältäviä ruokia ja karttavat kitkerän makuisia ruokia, sillä kitkeryys liittyy usein myrkyllisyyteen. Kitkeryyden aistimisessa on eroja, mikä selittyy lasten perintötekijöillä. Lapsi voi siis hyljeksiä ruoka-ainetta luontaisesti, mutta myös sen takia, että häntä ei ole totutettu syömään sitä siinä vaiheessa kun hän totuttelee erilaisiin makuaistimuksiin. 

Halukkaimmin lapset syövät tuttuja ruoka-aineita ja kasviksia tuleekin tarjota lapsille runsaasti – myös erilaisissa muodoissa. Kun hedelmiä ja vihanneksia on tarjolla mahdollisimman monipuolisesti, lapsi tottuu niiden makuun ja oppii syömään niitä. Runsas valikoima auttaa myös vähentämään ennakkoluuloja. Lapset, joiden ruokapöydässä on tarjolla runsaasti erilaisia kasviksia, maistavat helpommin myös uusia ruokia. Ihmiselämän alkutaipaleella koetut maku- ja muut aistimukset muokkaavat myös myöhempiä ruokatottumuksia. 

Lähde: The Global Fruit & Veg Newsletter, Padilla, J. Acceptance of fruit and vegetables during childhood: the impact of genetics, early experiences and the enviroment. 2017. 

Totuta taapero vihanneksiin 

Mitä tehdä, kun lapsi kieltäytyy syömästä vihanneksia? Vihannesten päälle voi ripotella hieman sokeria, sillä lapset maistavat mieluiten makeita ja suolaisia ruokia. Sokerin määrää voi hiljalleen vähentää ja näin lapsi tottuu vihanneksen makuun. Maistelu kannattaa aloittaa miedon makuisilla vihanneksilla, esimerkiksi kurkulla joka sisältää paljon vettä. Erilaiset vihannesmehut ja smoothiet ovat hyviä ja terveellisiä vaihtoehtoja vihannesten makusteluun, ja ne sopivat ihan koko perheelle! 

Vihannekset maustavat leikkijuhlat 

Pidä tarjolla vihanneksilla maustettua vettä ja tarjoile sitä lapsille usein. Juomapisteen äärelle voi rakentaa vaikkapa pienen leikkikeitaan ja keitaan juhlissa juoma nautitaan kauniista laseista värikkäillä pilleillä. Leikin varjolla lapsi oppii uusia makuja kuin ohimennen, ja lasiastia tuo vihan-nekset kauniisti esille.

Leikkikeitaan juhlissa maistuvat myös kurkkukuppikakut, pinaattiletut, kurkku-inkivääri mehujäät tai itsetehdyt minttu-suklaajäätelöpuikot.

Mukavia kesäisiä leikkihetkiä!

 

toiminnanjohtaja

Jyrki Jalkanen, 0400 800268

jyrki.jalkanen@kauppapuutarhaliitto.fi