Korona sai miehet syömään vihanneksia

Kauppapuutarhaliitto teettämän tutkimuksen mukaan erityisesti miesten kasvihuonevihannesten syönti lisääntyi koronan aikana. Liki neljännes 35-54-vuotiaista miehistä arvioi vihannesten syömisen lisääntyneen joko selvästi tai hiukan pandemian aikana. Kaikista vastaajista 16 prosenttia arvioi lisänneensä kasvihuonevihannesten syöntiä selvästi tai hiukan. Missään vastaajaryhmässä vihannesten syönti ei ollut vähentynyt.

– Tämä on tosi hieno uutinen, sillä kokemuksiemme mukaan juuri miehet ovat käyttäneet vihanneksia perinteisesti nuivemmin. Tutkimustulokseen vaikuttaa varmaan se, että nopea ja raskas lounasruokailu on vähentynyt ja syöminen siirtynyt kotiin. Ehkä ihmiset miettivät myös enemmän terveyttään pandemia-aikana ja tekevät siksi parempia valintoja ruokapöydässä, arvelee Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen.

Tutkimuksesta selviää myös, että jopa 99 prosenttia suomalaisista syö kasvihuonevihanneksia, eli tomaatteja, kurkkuja tai salaatteja. 79 prosenttia vastaajista valitsee mieluummin kotimaisia kuin ulkomaisia kasvihuonevihanneksia.

– Tomaatit, kurkut ja salaatit käyvät jokaiseen ruokavalioon, joten ne ovat todennäköisesti suomalaisten yksi eniten käyttämistä elintarvikkeista. Kotimaisuuden suosiminen ei tule yllätyksenä, sillä suomalaiset arvostavat turvallista lähiruokaa, sanoo Jalkanen.

Tärkeimpiä syitä tomaattien, kurkkujen ja salaattien käyttöön olivat vastaajien mukaan terveellisyys, maukkaus sekä helppokäyttöisyys. Nimenomaan kotimaisen vaihtoehdon valintaan ajavat monet eri syyt. Eniten mainittu valintakriteeri on kotimaisuus, jonka mainitsi 79 prosenttia vastaajista. Toisena tulee tuoreus, jonka mainitsi vastaajista 74 prosenttia. Kolmanneksi yleisin valintakriteerinä on maku, jonka mainitsi 56 prosenttia vastaajista.

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 16.-24.2.2021.